Registrovaný sociálny podnik

Libela s.r.o. je registrovaným integračným sociálnym podnikom s číslom osvedčenia: 667/2024_RSP zo dňa 11. 3. 2024 podľa § 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť vznikla ako ateliér, architektúry, umeleckého remesla a stolársky ateliér. Predmetom podnikateľskej činnosti je architektúra, projekcia a dizajn najmä v oblasti pamiatkových objektov a atypických realizácií, ako aj komplexná obnova pamiatok. Svoju činnosť sme tohto rozšírili aj o manuálne činnosti, ako je spracovanie drevnej hmoty a stolárstvo.

Sociálny podnik chce dať možnosť uplatniť sa skupinám znevýhodnených obyvateľov najmä v regióne Banskobystrického kraja. Ak máte záujem pre nás pracovať napíšte nám na [email protected], alebo zavolajte na 0948 900 229.