Libela s.r.o.

právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 21278/S zo dňa 16. 12. 2011

zastúpená: Mgr. Michal Hrčka, PhD. (konateľ), Ing. arch. Peter Nižňanský (konateľ)

sídlo: Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
ateliér: Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
ateliér: Námestie Sv. Trojice 22, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika

IČO: 46470778 
DIČ: 2023399224

Číslo účtu: (EUR) SK19 5600 0000 0060 9639 3001
Swift kód: (KOMASK2X), Označenie banky: PKBA

eMail: [email protected]
web: www.libela.sk
FB: https://www.facebook.com/pamiatky/
tel.: 0907 344 743 – 0911 33 55 21