Zápisnice z vyhodnotenia ponúk

Spoločnosť Libela s.r.o. získala grant pre podporu a rozvoj jej kreatívneho potenciálu.
Názov projektu: Drevo v obnove a oživovaní pamiatok Kód projektu v ITMS2014+: 302031H806
Prijímateľ dotácie: Libela s.r.o. Miesto realizácie projektu: Banská Štiavnica

Na tomto mieste zverejňujeme informácií o obstarávaní hmotného a služieb pre realizáciu projektu s názvom: Drevo v obnove a oživovaní pamiatok.

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk:
PC a foto
Stroje
Ručné náradie
Úprava priestoru pre dielňu/ateliér